กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา/ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท

 

 • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ.พ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยยกเลิกสิทธิการลาเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้เกิน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาการจ้างงานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 1 ปี
 • ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกิน 30 กันยายน 2565 (ไม่มีการต่อสัญญาจ้าง)

 • จำนวน 380 อัตรา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด

และจังหวัดอื่นๆ กดเข้าไปอ่าน 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!