องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 21 – 29 มิ.ย.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5-15 มิถุนายน 2561

สำนักงานตรวจบัญชีสหก

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 21 -28 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังจังหวัดน

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

โรงเรียนนาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนาหมื่น รับส

Read more

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจั

Read more

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2561(รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ

Read more
error: Content is protected !!