สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ หลายอัตรา วุฒิ ปวส ป.ตรี (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!