อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับส

Read more

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 – 12 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์หม่อนไหม ฯ จังห

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา วันที่ 2 -16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่า

Read more

เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ในวันที่ 9 – 20 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมืองน่าน เปิด

Read more

โรงพยาบาลน่านเปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วครา 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่านเปิดรับ

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่านเดือนมกราคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเป็นเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18 อัตรา 15 – 25 มกราคม 2561(รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลค่ายสุริยพง

Read more

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 22 – 26 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุข จั

Read more
error: Content is protected !!