สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 13800 / สมัคร 28 พฤษภาคม – 3  มิถุนายน 2567

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 22 – 31 มกราคม 2567

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน 43 อัตรา / หลายตำแหน่ง / มัธยม และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม  2567

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครงาน 43 อัตรา / หลายตำแหน่ง / มัธยม และ ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม  2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 12  – 16 ก.พ. 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 12  – 16 ก.พ. 2567

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15  – 19 มกราคม  2567

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 15  – 19 มกราคม  2566

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง สมัคร 25 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาทุ่งช้าง สมัคร 25 ธ.ค. 66 – 8 ม.ค. 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ปวส. ทุกสาขา เงินเดือน 16785 / สมัคร 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน รับสมัครงาน ปวส. ทุกสาขา เงินเดือน 16785 / สมัคร 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 20  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 20  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2566

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัคร 6 – 12 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000

Back To Top
error: Content is protected !!