มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานราชการ 40 อัตรา หลายอัตรา / ตั้งแต่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567


 • รายละเอียดการรับสมัคร


 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 • – ประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา
 • – ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา
 • และประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

 • รับสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทั่วไป จำนวน 4 อัตรา (อ่านประกาศคลิกที่นี่)


 • การรับสมัคร



 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇






 • – ประเภทวิชาการ จำนวน 32 อัตรา 
 • – ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา

   

 • และประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา

   

 • รับสมัครด้วยวิธีออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 – 23 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังประกาศแนบท้าย

   







ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 



error: Content is protected !!