สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 12 มีนาคม 2567


 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000บาท
 • อัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 มีนาคม 2567

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567  ถึงวันที่ 12  มีนาคม 2567 ในวันเวลาราชการ
 • ภาคเข้าเวลา 09.30  น. – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง
 • ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ชั้น 1 เลขที่ 11/26 ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!