สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 3 – 28 เมษายน  2566

 • ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน
 • สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2566
 • ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสำนักงนสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
 • บุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
 • ตังต่อไปนี้
 • ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • พนักงานประชาสัมพันธ์
 • อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
 • คุณวุฒิปริญญาตรี 15050 บาท ต่อเดือน
 • เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปี

 • การรับสมัครสอบ
 • กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับ
 • ใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซค์ www.pawnshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สรก.) อาคารโกลต์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.
 • ตั้งแต่วันที่วันที่ 3 – 28 เมษายน  2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30  น. เว้นวันหยุดราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!