Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 23 มีนาคม – 11 เมษายน 2566

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 23 มีนาคม – 11 เมษายน 2566


 • ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

 • ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทาง https://nia.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!