• กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2567 จำนวน 17 อัตรา

  • (คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา และคุณวุฒิ ปวช./ปวส.และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 14 อัตรา)

  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 ถึง 28 มิถุนายน 2567
  • สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.navy.mi.th

  • รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เวบไซต์ https://rtnrecruitment.thaijobjob.com
  • ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.navy.mi.th/


 


  • รายละเอียดฉบับเต็มต่อ ∇
 

 

 


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!