กระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / สมัคร 17 – 25 มิถุนายน 2567


 • ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน
 • จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน  11,290 บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2000 บาท รวมรายได้ 13,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งพนักงานบริการ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน
 • วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เดือนละ 10,430 บาท และได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
  รวมรายได้12,430 บาท
 • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท และได้รับเงิน
  เพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรายได้ 13,280 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
  พนักงานราชการ 
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจำนวน  1 อัตรา

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทำงอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2567  เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com


 • รายละเอียดฉบับเต็ม

 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!