• ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  •  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

  • ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าจ้างเดือนละ 9400 บาท ค่าครองชีพ 2000 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 114000 บาท

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ  ตั้งแต่วันที่ 16  – 31 กรกฎาคม 2567  • รายละเอียดฉบับเต็ม
ทางทวิตเตอร์ได้ที่Back To Top
error: Content is protected !!