การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 29 อัตรา สมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565

 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 • ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
 • การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็น
 • พนักงานในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) 

 • รวมจำนวน 29 อัตรา

 • โดยได้รับเงินเดือนในอัตราแรกบรรจุ 11,350 บาท

 • พนักงานสนาม 1  (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)
 • พนักงานสนาม 1  (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน)

 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้พลังกายในการ ยก แบก หาม ขุด ดึง ติดตั้งขนย้าย คัดแยก เคลื่อนย้ายพัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าประเภทงานสายอากาศ /ประเภทงานสายใต้ดิน

 • คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 • 1.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 • 1.2 เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์2565)
 • 1.3 พ้นภาระทางทหารแล้ว
 • 1.4 สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
 • 1.5 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย(Body mass index : BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
 • 1.6 สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
 • 1.7 ว่ายน้ำได้
 • 1.8 มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตรจากระดับพื้นดิน
 • 1.9 ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
 • 1.10 ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

 • การรับสมัคร
 • สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์2565 ถึงวันพุธที่  2 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!