• ประกาศกรมสุขภาพจิต
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  • ชั้น 3  อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4  ถนนติวานนท์
  • ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567
  • ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 09.00  – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.)


 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!