Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่ง ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (เพศชาย)
 • รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!