Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564

 • ประกาศองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา
 • ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รายละเอียด ดังนี้

 • คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง หัวหน้าแผนก กฎหมาย ระดับ 7
 • ได้รับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์
 • จำนวน 1 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องเขียนใบสมัครตามที่องค์การสุราฯ กำหนด
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15  ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เข้าเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th คลิก “ร่วมงานกับเรา กรอกข้อมูลใบสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!