องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 4 – 21 มกราคม 2565

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  •  คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาบัญชี

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 21 มกราคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครทางเว็บไซต์ https://www.liquor.or.th/ 
 • ตั้งแต่ วันที่ 4 – 21 มกราคม 2565

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!