ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนหลายอัตรา ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนหลายอัตรา ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

 • ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกจำนวนหลายอัตรา
 • ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ระยะเวลา 45 วัน) ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565


 • รายละเอียดงาน
 • ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้
 • ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
 • ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

 • คุณสมบัติ
  เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  เป็นผู้มีใจรักการบริการ
  สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
  สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
  สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
  มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
  มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก
 • แนวข้อสอบ พนักงานธนาคาร (คลิกดูรายละเอียด)


สมัครทาง แบบฟอร์ม : การสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565” ธนาคารกรุงไทย (google.com)


ที่มา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จำนวนมาก (krungthai.com)
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!