ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่วันที่ 5 – 24 เมษายน 2567


 • ตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
 • อัตรา 1 อัตรา
 • ค่าตอบเเทน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)

  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินและการธนาคาร)

  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี เศษฐศาสตร์บัณฑิต


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://hpc1.anamai.moph.go.th/th/jobs  “หัวข้อรับสมัครงาน”
 • และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ โทร. ๐ ๕๓๒๗ ๒๗๔๐ ต่อ ๖๕๒, ๖๖๓


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!