กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.โท เงินเดือนสูงสุด 21,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง0
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ทุกสาขาวิชา)

 • การรับสมัคร 
 • สมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต https://gdf.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!