สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ป.ตรี ทุกสาขา สมัครตั้งแต่ 22 – 27 ธันวาคม 2564

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป (จำนวน 1 อัตรา)
  • ดังนี้ (1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

  •  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
  • ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
  • สำนักงานใหญ่ ชั้น 3  เลขที่ 68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 3-5  ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!