กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 27 ตุลาคม ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป (ส่วนกลาง)
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหารกรม เกี่ยวกับการตรวจสอบกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม การประสานงานราชการกับส่วนราชการของกรม การติดต่อนัดหมายต่างๆกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง ช่วยวางแผน การติดตามงานตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหารกรมเพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทางเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!