Latest:
งาน ราชการงานราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 • ส่วนช่วยอำนวยการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  •  มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาด้านการบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางานด้าน เลขานุการผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อย 2 ปี
  • อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือน ของ ธพส.

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่[email protected] 
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th)  หัวข้อ “สมัครงาน”
 • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!