ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปริญญาตรี หลายสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Prouction Supervisor
 • Qualification
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น

 • วิศวกร
 • Qualification
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, แมคคาทรอนิกส์, หุ่นยนต์, คอมพิวเตอร์, อุตสาหการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการออกแบบระบบอัตโนมัติได้
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากันผู้อื่นได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

 • พนักงานเช็คจ่ายสินค้า
 • Qualification
  • วุฒิ ปวส. ทุกสาขา
  • ทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะการสื่อสาร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

 • Sales Representative/พนักงานขายผลิตภัณฑ์
 • Qualification
  • Thai Nationality only
  • Bachelor Degree or Higher in Business Administration or any related field
  • Experience 0 – 3 years
  • Very good organizing and communication skills
  • Ability to work under pressure of deadlines
  • Welcome new graduate

 • HR Technology and Process Development
 • Qualification
  • All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or disability.

 • DevOps Application Solution
 • Qualification
  • Bachelor’s degree or Master’s degree in Computer Science, Engineer, Information Technology, or other related fields
  • Familiar with various operating systems (Linux and Windows platforms)
  • General understanding of OS, networking
  • General understanding in DevOps tools
  • Willing to support and problem-solving aptitude
  • Coordination and communication within the team and with customers
  • Have knowledge in Cloud Technology e.g. AWS, Azure, GCP
  • Have knowledge in Infrastructure as code (IaC) like Ansible, Terraform and more will be advantage
  • At least 2-5 years experiences in DevOps Solution Implementation will be advantage
  • Have experience in agile or scrum process will be advantage

 • IT Security Architect (DevSecOps)
 • Qualification
  • Bachelors or Master Degree in Computer Engineering, Computer Science, Information Security with minimum 3 years of work experience in a relevant discipline
  • Comprehensively understand the application security concepts, especially DevSecOps, CI/CD, secure programming, and risk assessment
  • Strong working knowledge of OWASP Top10, CVE, CVSS, CWE, etc.
  • Hands-on experience implementing CI/CD pipeline and DevOps development practices and tools such as Jenkins, JFrog Artifactory, Grafana, and etc.
  • Experience in establishing secure software development guidelines and in performing security code and design reviews
  • Experience with a broad range of application security tools including SAST, DAST, SCA, etc.
  • Experience with cloud environments (AWS, Google Cloud, Azure)
  • Experience with container technology such as Docker, Kubernetes, Openshift, etc.
  • Programming/scripting experience (Powershell, Java, .NET, Python)
กดเพื่อดูรายละเอียด/ตำแหน่งอื่นๆ / ช่องทางการเปิดรับสมัคร
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!