การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ปริญญาตรี เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565

 • ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน  15000 บาท
 • ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี  สารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรี
  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านบริหาร   กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกพัฒนาระบบงานด้านปฏิบัติการ   กองพัฒนาระบบงาน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 แผนกสนับสนุนและบริการผู้ใช้  กองปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
 • ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th
 • หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!