ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยออยล์ (Thaioil) เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด (Instrument Technician)
 • ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ghya09
 • คุณสมบัติ : ปวส. สาขาเครื่องมือวัด และควบคุม อิเล็กทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์ ปิโตรเลียม ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • Laboratory Analyst
 • ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ms0Mpo
 • คุณสมบัติ : ปปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, ปิโตรเคมี หรือสาขาด้านเคมีอื่นๆ
 • มีประสบการณ์: 0 – 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

 • Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล)
 • สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/2WMVQT3
 • คุณสมบัติ : ปริญญาตรีขึ้นไป ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

 • ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (Mechanical Technician )
 • สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3gggceu
 • คุณสมบัติ : ปวส. สาขาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 •  ช่างโยธา (Civil Technician)
 • สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3xYn4mL
 • คุณสมบัติ : ปวส. สาขาโยธา และสาขาก่อสร้าง

 • Electrical Engineer (วิศวกรไฟฟ้า)
 • ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3kOMMFS
 • คุณสมบัติ : ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า

 • Refinery Operator (พนักงานปฏิบัติการ)
 • ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3r4HAlu
 • คุณสมบัติ : ปวส.ขึ้นไป ในสาขาปิโตรเทคโนโลยี, ปิโตรเคมี, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด, วัดคุม, เมคคาทรอนิกส์, เครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 •  Accountant
 • ส่งใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/36sD5pV
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี หรือสาขาใกล้เคียง

 • Internal Auditor-IT
 • สมัครที่ Link นี้ : https://bit.ly/3xYn4mL
 • คุณสมบัติ :ปริญญาตรีขึ้นไป , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

  มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานตรวจสอบทางระบบ IT หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

กดเพื่อดูตำแหน่งอื่นๆอีกมากมาย และ รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!