สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 – 15 ธันวาคม 2566


 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ตำแหน่งครูผู้สอนและนักทรัพยากรบุคคล
 • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ
 • ให้สมัครได้ 1 ตําแหน่ง เท่านั้น และให้ใช้ใบสมัครตามแบบที่กําหนดไว้แนบท้ายประกาศฯ นี้เท่านั้น
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 https://www.chiangmaiarea1.go.th
 • และยื่ นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 และระหว่างวันอังคารที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.


 

 


 • ดูรายละเอียดฉบับเต็มและที่มา ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!