fbpx

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

Read more

ไทยออยล์ Thai oil เตรียมจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท

Read more

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฎิบัติงาน (บรรจุ) ม.ปลาย/ ปวช./ ปวส./ ป.ตรี บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฎิบัติงาน (บรรจุ) ม.ปลาย/ ปวช./ ปวส./ ป.ตรี บัดนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ปวส / ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท ตั้งแต่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เปิดรับสมัครงานและจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 500 อัตรา หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท. สำรวจและผลิตปิโ

Read more

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา 7- 12 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา 7- 12 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป

Read more
error: Content is protected !!