Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • แพร่
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 • รายละเอียด ฉบับเต็ม  https://www.phraepao.go.th/ (กดดู)
 • และใบสมัคร https://www.phraepao.go.th (กดดู) • เชียงใหม่

 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป) จำนวน 34 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 2566 ถึง 7 ธ.ค. 2566
 • สมัครบัดนี้ – 7 ธันวาคม 2566
 • ดูรายละเอียด  https://chiangmaipao.go.th/cmpao/news-detail/6614/
 • สมัครทาง https://job.chiangmaipao.go.th/

 • พิษณุโลก

 • อบจ.พิษณุโลก รับสมัครพนักงานจ้าง 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 12-21 ธันวาคม 2566
 • อ่านรายละเอียด  https://www.ppao.go.th/post/34550/


 • เพชรบูรณ์
 • ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6 อัตรา วันที่ 18 – 22  ธันวาคม 2566
 • อ่านรายละเอียด  https://www.phetchabunpao.go.th/

 • แม่ฮ่องสอน

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 •  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
 • จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ประกอบด้วย
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
 • ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล
 •  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 •  ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ (สังกัด รพ.สต.เมืองแปง อ.ปาย)
 •  ภารโรง (สังกัดโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ กองการศึกษาฯ)
 • กำหนดรับสมัคร
 •  ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566
 • 📍 ณ ห้องประชุมสาระพู ชั้น 1 อบจ.แม่ฮ่องสอน (ในวันและเวลาราชการ)
 • ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยคลิกลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้ค่ะ
 • ตำแหน่งที่ 1 – 4
 • https://home.mhs-pao.go.th/images/661116-1750.pdf
 • ตำแหน่งที่ 5 (เพิ่มเติม)
 • https://home.mhs-pao.go.th/images/661124-1600.pdf
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
 •  กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.แม่ฮ่องสอน
 •  โทรศัพท์ 0-5361-1385 ต่อ 823 (ในวันและเวลาราชการ)

 • สระแก้ว

 • อบจ.สระแก้ว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 14 อัตรา
 • กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ณ หน้าหอประชุม อบจ.สระแก้ว ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
 • https://sakaeopao.go.th/68856/ หรือสแกน QR Code

 • พระนครศรีอยุธยา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 28 อัตรา
 • โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.aypao.go.th
 • อ่านรายละเอียด http://aypao.go.th/aypao/datas/file/1701403844.pdf

 • ร้อยเอ็ด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา
  โดยกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1- 14 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
 • อ่านรายละเอียด https://www.pao-roiet.go.th/

 • อุดรธานี
 • ประกาศ อบจ.อุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสถาปนิก ระดับปฏิบัติการ
 • ตั้งแต่วันที่ 1- 18 ธันวาคม 2566
 • อ่านรายละเอียด https://udonpao.go.th/2566-11-15-extra-architect-recruitment/

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 •  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
 • จำนวน 23 ตำแหน่ง 45 อัตรา
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 074-890971 ต่อ 321
 • 📝 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.songkhlapao.go.th หัวข้อ “สมัครงาน”
 • https://songkhlapao.go.th/new/news/detail/19346

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!