สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง จำนวนมาก / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / สมัคร online บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2566 

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง จำนวนมาก / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / สมัคร online บัดนี้ ถึง 8 มิถุนายน 2566

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • เภสัชกร 3-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์


 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 สำนักงานการคลัง


 • นายแพทย์ 4-6 กลุ่มงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์


 • ประกาศทั่วไป, ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์, สถานเสาวภา, สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
 • 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • 2.นักการภารโรง
 • 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • 4.พนักงานขับรถ
 • 5.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
 • ตั้งแต่วันนี้ – 08 มิถุนายน 66


 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครบุคลากรประจำ ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2566 • รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 2 อัตรา ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
 • ประกาศทั่วไป, ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 1.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข


 • รับสมัครบุคลากรสัญญาจ้างรายปี 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา
 •  ประกาศทั่วไป, สถานเสาวภา, สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์, สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด


 • สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ รับสมัครบุคคคลเข้าปฏิบัติงานในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 อัตรา


 •  หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 สำนักจัดซื้อ กลุ่มงานจัดหาเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง


 • หัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่พัสดุ 7 สำนักจัดซื้อ กลุ่มงานนโยบายและกำกับการจัดซื้อจัดจ้างกลางจัดหาเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!