สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา / ม.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายตำแหน่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565 

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 14 อัตรา / ม.6/ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายตำแหน่ง / สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2565

  • รายละเอียดการรับสมัคร

  • ประกาศศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว
  • ด้วยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


 
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!