สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 16 มกราคม 2566

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา / ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 16 มกราคม 2566

 


  • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
  • และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  • เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 – 16 มกราคม 2566
  • เวลา 09.00  – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันทำการราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร.  0 2219 3600  ต่อ  1006 ,  1009

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

 

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!