Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566สมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 22 อัตรา / ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566


  • ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 


  • การรับสมัคร
  • วันที่รับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2
  • และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท
  • แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 2  พฤษภาคม  2566
  • เวลา 09.00 – 12.00  น. และเวลา 13.00 – 16.00  น. ในวันทำการราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2 2 1 9 3 6 0 0  ต่อ 1 0 0 6 ,  1 0 0 9กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!