กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 29 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 29 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1,314 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอ้

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา ม.ต้น/ปวช./ปวส./ป.ตรี ตั้งแต่ วันที่ 15 – 28 ตุลาคม 2564  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 4 – 8 ตุลาคม ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 4 – 8 ตุลาคม ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

บีทีเอส (BTS) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บีทีเอส (BTS) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบ

Read more

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 17000 สมัครตั้งเเต่วันนี้ – 29 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more
error: Content is protected !!