Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 สมัครตั้งแต่ 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่งที่เปิดรับ
 • พนักงานพัฒนาธุรกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานพัฒนาธุรกิจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 •  อัตราค่าตอบแทน 18,๐๐๐ บาท/เดือนขึ้นไป ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า

 • ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักงานตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน สาขาการบัญชี
 • สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือเทียบเท่า

 • วัน เวลา การรับสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
 • ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th)
 • และส่งใบสมัครได้ที่  e-mail: [email protected] โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 23.00 น.
 • (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์)

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!