กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2564

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • การรับสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail
  • ตั้งแต่วันที่ 6  ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
  • โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!