Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1,314 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1,314 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
 • จำนวน 1,314 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 56 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 174 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 190 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 172 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน 322 อัตรา
  • เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 8 จำนวน 92 อัตรา

 • ค่าจ้างชั่วคราวเหมาจ่าย เดือนละ 17,000.- บาท
 • ระยะเวลาการจ้าง
  • ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-2 ระยะเวลา 4 เดือน
  • ปฏิบัติงาน ณ โรงงานน้ำตาล เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3-8 ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน
  • ปฏิบัติงานการละลายเพื่อแประสภาพน้ำตาลทราย ประมาณ 6 เดือน
 • เวลาปฏิบัติงาน วันละ 12 ชั่วโมง (2 กะ)

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุระหว่าง 18-60 ปี สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 40-60 ปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 เป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงสุขภาพ พลานามัย และขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของผู้สมัคร
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!