สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป้นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส

  • คุณสมบัติเฉพาะ
  • ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหาร การจัดการ การธนาคาร หรือคุณวุฒิอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 


  • การรับสมัคร
  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครมา
  • ที่หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
  • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39  ถนนติวานนท์ 14  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทร. 02-8329265  หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!