กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 29 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง

 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสำหรับพนักงานกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • ที่ www.dsdw.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงานได้ตั้งแต่วันที่  29 กันยายน ถึง 12 ตุลาคม 2564
 •  ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • E-Mail : [email protected] ระหว่างวันที่ 6  –  12 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!