สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 จำนวน 20,000 / สมัคร 1 – 14 ก.พ. 2567

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สมัคร 5 – 20 ตุลาคม 2565

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 1 – 21 กันยายน 2565

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงา […]

สำนักงาน ก.พ. กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไ […]

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี และอื่นๆ / เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรา […]

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลื […]

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้คว […]

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 24910 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือนสูงสุด 24910 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Back To Top
error: Content is protected !!