กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 จำนวน 20,000 / สมัคร 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567


  • ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
  • สำนักงาน ก.ก. จะรับสมัครสอบ จำนวน 2 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
  • ระดับปริญญาตรี

  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
  • สมัคร 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2567  ตลอด 24  ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th  หรือ https://bangkok.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ 1/2567”


  • รายละเอียด ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!