fbpx

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่ง เริ่มรับสมัครในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่ง เริ่มรับสมัครในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

  • ประกาศ
  • สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
  • ในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ
  • อ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/ 
  • หรือ กดดูจากด้านล่าง
  • หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!