กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 1 – 21 กันยายน 2565

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 1 – 21 กันยายน 2565

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง


 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ปริญญาโท (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • จํานวน 1 อัตรา

 • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • จํานวน 5 อัตรา

 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • จํานวน 1 อัตรา

 • ชื่อตำแหน่งนิติกร
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • จํานวน 1 อัตรา

 • การรับสมัคร
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
 •  เปิดเว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com หัวข้อ “การสอบเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!