fbpx

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี เงินเดือ 15,000 บาท ตั้งแต่ 22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 28 กันยายน – 20 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่  21 – 25 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

การเคหะแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา ปวส. / ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 16 – 27 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การเคหะแห่งชาติ เปิด

Read more

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ม.3/ม.6/ปวช. จำนวน 32 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับ

Read more

สถานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปวช.ขึ้นไป  เงินเดือน 10,150 บาท ตั้งแต่ 2 – 15 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถานธนานุเคราะห์ เปิ

Read more

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 23 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 17 – 23  กันยายน 2563

Read more
error: Content is protected !!