fbpx

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 397 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 15 – 21 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับส

Read more

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 83 อัตรา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 74 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงส

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่น)

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานนโยบายและแผน

Read more

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ชายและหญิง 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก เ

Read more
error: Content is protected !!