fbpx

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 80 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 14 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการตำรวจตระเ

Read more

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับส

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีหลายสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 8 – 21 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกา

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับส

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 52 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ วันที่  17 ถึง 21 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 24 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเศรษฐกิจการค

Read more

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดรับสมัครลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำ

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ปวช./ปวส./ป.ตรีหลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ 8 – 23 กรกฎาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 9 – 30 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 3 กรกฎาคมถึง 12 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเลขาธิการสภา

Read more
error: Content is protected !!