fbpx

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / หลายตำแหน่ง 11 – 19 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 77 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 37,680 บาท ตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงส

Read more

ตำรวจทางหลวง เปิดรับสมัครอาสาสมัครตำรวจทางหลวง หลายจังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ตำรวจทางหลวง เปิดรับ

Read more

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 37680 ตั้งแต่ 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 37680 ตั้งแต่ 26 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวส. เงินเดือน 14128 ตั้งแต่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลยุติธรรม

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง

Read more

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ม.3/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 51 อัตรา /หลายตำแหน่ง/หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 – 29 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมั

Read more
error: Content is protected !!