fbpx

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน เดือนเมษายน 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงเรียนสา จังหวัดน่าน รับสมัครครูอัตราจ้าง (รายเดือน) และลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 อัตรา วันที่ 19 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสา จังหวัดน่

Read more

อบต.นาน้อย จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.นาน้อย จังหวัดน่

Read more

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมั

Read more

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวั

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 21 -28 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังจังหวัดน

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

โรงเรียนนาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนาหมื่น รับส

Read more

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Read more

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 17 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจั

Read more
error: Content is protected !!