การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 153 อัตรา สมัคร 24 – 28 เมษายน 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สมัคร 24 – 28 เมษายน 2566


 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้า ภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง
 • สัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าและบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงาน


 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
 • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • (ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.ที่เว็บไซต์  https://c1app.pea.co.th/job/ )

 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
 • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • (ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.ที่เว็บไซต์  https://c1app.pea.co.th/job/ )

 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
 • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • (ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.ที่เว็บไซต์  https://c1app.pea.co.th/job/ )

 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
 • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • (ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.ที่เว็บไซต์  https://c1app.pea.co.th/job/ )

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก
 • เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ประจำปี 2566 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานใน
 • สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา

  • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ ได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถ
 • สมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามประเภทและรูปแบบที่กฟภ. กำหนด ภายในวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • (ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.ที่เว็บไซต์ https://www.peas3.online/ )
กดตรงนี้

 


 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!