สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้าง ปวช.ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1
  • จำนวน 1 อัตรา
  • สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 เลขที่ 126 หมู่ 3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
  • เงินเดือน 9,590 – 10,750 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา

  • การรับสมัคร
  • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต https://ocsb.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2565 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!