กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21000 สมัครวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 21000 สมัครวันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565

 • ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 • ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน 21,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการเทคโนโลยี การบริหารสิ่งแวดล้อม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านทั่วไป (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาเคมี สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาฟิสิกส์

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 
 • https://deqp.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 พฤษภาคม 2565

 

กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!