กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 10 – 18  ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 10 – 18  ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป้นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
  หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

 

 • ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลา)
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dss.jobthaigov.com
 • ตั้งแต่วันที่ 10 – 18  ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!