กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ -15 กันยายน 2565

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่บัดนี้ -15 กันยายน 2565

 • กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 • จำนวน 2 อัตรา

 • เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Design) 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มีความรับผิดชอบงานสูง อดทน ขยัน และสามารถทำงานล่วงและวันหยุดได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา
 • คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบงานสูง อดทน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบงานสูง อดทน ขยัน และสามารถทำงานล่วงและวันหยุดได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้

 • ส่งเอกสารประกอบการสมัคร (Resume + สำเนาวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ)
 • ทาง email: pccms.dm[email protected] ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2565

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!