Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 /  19 – 25 กรกฎาคม 2566

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ม.ต้น / ม.ปลาย. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / เงินเดือนสูงสุด 18000 /  19 – 25 กรกฎาคม 2566


 • ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2566 (ส่วนภูมิภาค)
 • ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 • ประเภทพนักงานราชการทั่วไป


 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 •   ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง (เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และเขียนที่มุมชองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค”โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 • เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 19 – 25 ก.ค. 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • รายละเอียด https://job.ocsc.go.th/images/Job/638247690068405011.pdf


 • ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2566 (ส่วนกลาง)
 • ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 •   ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตำแหน่ง (เลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 และเขียนที่มุมชองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค”โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 • เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 19 – 25 ก.ค. 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2  พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ 3.2
 • จัดส่งที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑๗ Zone A
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ ๑๐๓๔ อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
 • เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๖๖๗๑ และเขียนที่มุมของให้ชัดเจนว่า *สมัครสอบพนักงานราชการส่วนกลาง”
 • โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • กดดูรายละเอียดทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!