บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บางจาก คอร์ปอเรชัน เปิดรับสมัครงาน ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา หลายตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทพลังงานไทยที่ดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • เปิดรับสมัครงาน หลากหลายตำแหน่ง ดังนี้
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  • ผู้แทนการตลาด
  • เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ลูกค้าสัมพันธ์)
  • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • สมัครได้แล้ววันนี้ ผ่าน JobsDB https://th.jobsdb.com/…/bangchak-corporation-public…/1
 • หรือส่ง Resume และ Transcript มาที่[email protected]

 • บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (BCR) บริษัทในเครือบางจากฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง: Internal Audit Section Manager
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติการสาขา ในธุรกิจกาแฟ INTHANIN และธุรกิจอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติ วิเคราะห์สาเหตุ รายงานปัญหาที่พบ และนำเสนอวิธีแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้
 • หน้าที่หลัก
  • ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์กร รวมถึงจัดทำ Control Self-Assessment (CSA) ทั้ง Corporate Level และ Process level
  • วิเคราะห์ปัญหาในแต่ละกระบวนการ พร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไข
  • ตรวจสอบธุรกิจกาแฟ INTHANIN และธุรกิจอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ
  • รวบรวมปัญหาที่พบ วิเคราะห์สาเหตุ และนำเสนอแนวทางแก้ไข
  • ติดตามการแก้ไขปัญหา และรายงานผล
  • ปรับแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมายของธุรกิจ
 • คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
  • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี
  • สาขาวิชา: การบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ ด้านงาน Internal Audit, Operations Audit – การตรวจสอบ, วิเคราะห์ และ รายงานข้อมูลต่าง ๆ
 • สมัครงาน
  • หากสนใจสามารถส่ง CV มาที่ E-Mail: [email protected]

 • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง ” Admin Officer (พนักงานประสานงานด้านสนับสนุนปฏิบัติการค้าน้ำมัน) “
 • รายละเอียดงาน
  • ประสานงานกับ BCPT Singapore office เพื่อจัดทำเอกสารสนับสนุนการค้าน้ำมัน ทั้งทางด้านการเปิด LC ใบแจ้งหนี้ การจ่ายเงิน ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการการค้าและสัญญา
  • รวมไปถึงการจัดเตรียมรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของ BCPT ต่อผู้บริหาร
  • และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติที่ต้องการ
  • ปวส.สาขาบัญชี / บริหารธุรกิจ / การตลาด / การเงิน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ใช้ Microsoft Office ได้ และระบบบัญชีต่าง ๆ เช่น SAP
 • ลักษณะการจ้างงานผ่านบริษัทจัดหาพนักงาน (Outsource)
 • สมัครงาน
 • สนใจสมัครงาน ผ่าน JobsDB ได้ที่ https://shorturl.asia/lz4dS

 • BTSG Company Limited (BTSG) บริษัทในเครือบางจากฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ” Accounting and Admin Officer – พนักงานบัญชีและธุรการ “
 • หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  •  ตรวจสอบเอกสารข้อมูลการขาย ต้นทุน ภาษี และข้อมูลอื่น ๆ
  • จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
  • บันทึกข้อมูลทางบัญชี
  • จัดทำรายงานทางบัญชี รายละเอียดประกอบงบการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปรับปรุงรายการให้แสดงข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และนโยบายบัญชีของบริษัท
  • จัดหาเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  •  มีประสบการณ์ 0-2 ปี เกี่ยวกับงานด้านบัญชี
 • วิธีการสมัคร
 • สมัครผ่านทาง JobsDB ได้ที่ https://th.jobsdb.com/th/th/job/accounting-and-admin-officer-under-btsg-company-limited-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-300003002581497?token=0~c15a6b3c-d810-4ffa-8004-2abf56725bd0&sectionRank=3&jobId=jobsdb-th-job-300003002581497

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!