กรมอนามัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 23,100 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร

 • นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 3 อัตรา
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) จำนวน 1 อัตรา
 • นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 2 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรีปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 5 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 1 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี) จำนวน 1 อัตรา


 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://anamai.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการรับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้Booking.com


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!