สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 – 16500 / สมัคร 3 – 28 เมษายน 2566

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 15000 – 16500 / สมัคร 3 – 28 เมษายน 2566

Read more

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 170 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ สมัคร 3 – 20 เมษายน 2566

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 170 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 19500 / สมัคร 3 – 20 เมษายน 2566

Read more

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / วุฒิ ปริญญาตรี / สมัคร 8 – 26 เมษายน 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค / วุฒิ ปริญญาตรี / สมัคร 8 – 26 เมษายน 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

สำนักงานสถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / ตั้งแต่ 3 – 28 เมษายน  2566

สำนักงานสถานธนานุบาล

Read more

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ป.ตรี สมัคร 1 มีนาคม – 28 เมษายน 2566

องค์การขนส่งมวลชนกรุ

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 77 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ปวช. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร  7 –  26 เมษายน 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสม

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. 

กรมควบคุมมลพิษ เปิดร

Read more

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 29 มีนาคม – 5  เมษายน 2566

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 19 – 23 ธันวาคม 2565

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 20 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / สมัคร 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2566

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครออนไลน์ 3 – 28 เมษายน 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดร

Read more
error: Content is protected !!